مشاوره تخصصی نرم افزار یکپارچه کسب و کار

نرم افزارهای سازمانی بررسی شده

و ده ها نرم افزار دیگر .....

نرم افزارهای خارجی بررسی شده

Microsoft Dynamics


odoo


انتخاب نرم افزار یکپارچه مناسب کسب و کار، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین انتخابهای صاحبان کسب و کار است که در بسیاری از موارد انتخاب نادرست منجر به زیانهای هنگفت و حتی جبران ناپذیر خواهد شد. مدیران هوشمند با صرف هزینه ای اندک و استفاده از تخصص صاحبان فن و تجربه، وقت و سرمایه خود را به شکل بهینه استفاده می کنند. سابقه فعالیت تیم ما در چندین شرکت نرم افزاری که در سوابق اعضاء مشخص است، بیانگر همین موضوع است.

دامنه خدمات مشاوره نرم افزار یکپارچه

کسب و کارهای تولیدی
تا پانصد نفر پرسنل
کسب و کارهای بازرگانی
کسب و کارهای الکترونیک
سازمانهای دولتی

خدمات تخصصی ما

نیازسنجی و تعیین اولویت ها
مدیریت تغییر سازمانی
بررسی فرهنگ سازمانی
بررسی نیازهای آتی سازمانی