سال ۹۷ سال حمایت از تولید کالای ایرانی، تحقیقات بازار کالای ایرانی
30/04/2018

ریسکها و مشکلات انتخاب نرم افزار

انتخاب نرم افزارهای کسب و کار مسائل و مشکلات خاصی دارد. با توجه به اینکه هر نرم افزار حداقل ۵ سال در یک شرکت یا مجموعه میهمان است، انتخاب درست نرم افزار حساسیت بیشتری پیدا می کند. هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب های نادرست نرم افزار، حرکت در مسیر پیشرفت سازمان را با کندی مواجه می کند. مهمترین دغدغه مدیران زمان است. اتلاف زمان یک مجموعه کالایی نیست که بتوان انرا خرید تنها راهکار ان استفاده از مشاورین مجرب قبل از انتخاب نرم افزار می باشد.

به برخی از مشکلات و ریسکهای انتخاب نرم افزار اشاره شده است:

تشخیص نادرست نیازهای فعلی و آتی سازمان
عدم تناسب میان نرم افزار و بسترهای سخت افزاری کسب و کار
عدم تناسب میان نرم افزار و فرهنگ سازمانی
بکارگیری فرایندهای نادرست در امور سازمان
عدم پوشش همه نیازهای سازمان توسط نرم افزار و جزیره ای شدن نرم افزارها
بکارگیری نرم افزارهای متعدد و جزیره ای و عدم یکپارچگی اطلاعات
عدم اعتماد به صحت و دقت اطلاعات تولید شده
عدم تشخیص صحیح از قیمتهای نرم افزار های گوناگون در بازار
تخصیص بودجه نامناسب برای نرم افزار به دلیل عدم شناخت کافی نیازها

شما چه تجاربی از انتخاب های نامناسب نرم افزار در مجموعه هایی که می شناسید، دارید؟