درباره ما

درباره ما

در سال 1388 شرکت پژوهشی راهبرد اندیشه آپاما و در سال 1390 شرکت پژوهشی سفیر اندیشه مبین آرمان را تاسیس کردیم و موفق شدیم 4 گواهینامه مرکز آمار ایران را اخذ کنیم. 90 طرح تحقیقاتی و نظرسنجی در سطح ملی و استانی انجام دادیم. سپس طرح هایی در زمینه تحقیقات بازار از شرکت های فعال در سطح بین المللی گرفتیم. این طرحها در زمینه تحقیقات بازار خودرو، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی، آسانسور، مواد غذایی، بازیافت، لوازم خانگی، دارو ونرم افزارهای کسب و کار و ... بود. سایت بازار آبی را برای معرفی و ارائه بهتر خدمات تحقیقات بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ راه اندازی کردیم عنوان بازار آبی برگرفته از اقیانوس آبی است. با تحقیقات بازاریابی تصویر شفاف تری از گذشته، حال و آینده کسب و کار خود داشته باشید و با دیجیتال مارکتینگ هویت آنلاین خود را تثبیت کنید

4

اخذ 4 گواهینامه از مرکز آمار ایران

اجرای پروژه های تحقیقات بازار

در زمینه های
مواد شیمیایی
مصالح ساختمانی
خودرو
نفت و گاز، پتروشیمی

پروژه های تحقیقاتی انجام شده

در سطح ملی و استانی
20

اجرای 20 طرح ارزیابی اجتماعی؛فرهنگی، اقتصادی

30

اجرای 30 طرح افکار سنجی در سطح استانها

۱۵۰۷۷۹۷۷۳۳

تحقیقات بازار اسنپ

درخواست مشاوره