درباره ما

درباره ما

در سال 1388 شرکت پژوهشی راهبرد اندیشه آپاما را تاسیس کردیم و موفق شدیم 4 گواهینامه مرکز آمار ایران را اخذ کنیم. و سپس طرح تحقیقاتی و نظرسنجی در سطح ملی و استانی انجام دادیم. طرح هایی در زمینه تحقیقات بازار از شرکت های فعال در سطح بین المللی گرفتیم. این طرحها در زمینه تحقیقات بازار خودرو، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی، آسانسور، مواد غذایی، بازیافت، لوازم خانگی، دارو ونرم افزارهای کسب و کار و ... بود. شرکت بازار آبی پارسه را برای معرفی و ارائه بهتر خدمات تحقیقات بازاریابی راه اندازی کردیم عنوان بازار آبی برگرفته از اقیانوس آبی است. با تحقیقات بازاریابی تصویر شفاف تری از گذشته، حال و آینده کسب و کار خود داشته باشید

4

اخذ 4 گواهینامه از مرکز آمار ایران

اجرای پروژه های تحقیقات بازار

در زمینه های
مواد شیمیایی
مصالح ساختمانی
خودرو
نفت و گاز، پتروشیمی
تحقیقات بازار نرم افزارهای کلود در ایران
تحقیقات بازار دارو

پروژه های تحقیقاتی انجام شده

در سطح ملی و استانی
20

اجرای 20 طرح ارزیابی اجتماعی؛فرهنگی، اقتصادی

30

اجرای 30 طرح افکار سنجی در سطح استانها

۱۵۰۷۷۹۷۷۳۳

تحقیقات بازار اسنپ

درخواست مشاوره