سهم بازار شرکت های لبنیات در ایران
14/12/2018
مشاوره و بازاریابی، صادرات به عراق، پتانسیل ها
مشاوره و بازاریابی
19/05/2019

اتمام پروژه تحقیقات بازار طراحی لوازم خانگی در ایران

پروژه تحقیقات بازار که به سفارش شرکت SPM Engneering شروع شده بود در ماههای پایانی سال97 تمام شد. در این تحقیق 300 شرکت فعال در صنف لوازم خانگی بررسی شدند. تقدیر نامه پروژه هم از نماینده شرکت دریافت شد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در این تحقیق بررسی پتانسیلهای بازار ایران در صنعت طراحی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت لوازم خانگی بود. این تحقیق در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی انجام شد. این شرکت ایتالیایی در زمینه طراحی و ساخت نمونه های اولیه صنایع مختلف مانند موتور سیکلت، لوازم خانگی و صنایع هوایی فعالیت می کند.